Thiết bị giả lập cảm biến và kiểm tra ECM – MP200

In Stock

– Sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng.
– Nghiên cứu và phát triển bở cty Minh Phong
– Phù hợp cho anh em sửa xe máy cả nước.
– Phù hợp cho các hệ thống sửa xe và các trường dạy nghề.
– Phù hợp cho các anh em muốn nghiên cứu đào sâu về công nghệ.

10.000.000